Nominalna toplotna moč KW

Ogrevanje m3

22,0 kW-H2O

Prikaz rezultata